top of page

Servei d'Atenció Social (SAS)

conselleria.jpg
cooperació.jpg
logo patro 3.jpg

Servei d'Atenció Social (SAS)

Què és el Servei d'Atenció Social (SAS)?

 És una atenció individualitzada que tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones vulnerables.


Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

 

A qui va dirigit? 

S’atén a dones i hores en situació de vulnerabilitat de 16 a 64 anys, és valoraran totes les sol·licitud d’atenció social que és presentin per si escau, accedeixin a un projecte o servei de la Fundació, si no poden accedir és derivaran o és donarà informació del recurs més adient a la petició de l’usuari.

 

 horari d'atenció? 

De dilluns a divendres de 8 a  15 hores.

 

1 Metodología

La persona usuària realitzarà la demanda bé per porta o derivat d’altres serveis/entitats (en aquest cas prèviament la treballadora social haurà rebut per part de l’entitat derivant l’informe de derivació i l’informe de vulnerabilitat).

La treballadora social donarà cita a totes les persones demandants per ordre de data de presentació, en cas excepcional, és pot citar donar cita per urgència.

La futura persona usuària haurà de complir els següents requisits:

  • DNI / NIE

  • Permís de residencia en el cas d’estrangers i estrangeres.

  • Disposar de la targeta de demandant de feina del SOIB.

  • Currículum Vitae (en cas de tenir-ho elaborat)  i la vida laboral perquè el/la tècnic/a d’acollida pugui comprovar les feines que es detallen al CV.

  • Si es ve derivat de Serveis Socials: s'ha de presentar Protocol de derivació i informe de vulnerabilitat.

2 Com accedir?

La persona usuària realitzarà la demanda bé per porta o derivat d’altres serveis/entitats (en aquest cas prèviament la treballadora social haurà rebut per part de l’entitat derivant l’informe de derivació i l’informe de vulnerabilitat).

 

 

bottom of page